[EPUB] ✶ Psihologija boja Author Igor Zjakić, Marin Milković – Higo2cam.info

Psihologija boja Knjiga Se Sastoji Od Etiri Poglavlja Poglavlje Boje I Povijest Bavi Se Nastankom Definiranja Boja I Ljudskom Eljom Da Boje Postanu Dio Ivota Poglavlje Percepcija Boja Bavi Se Problematikom Vi Enja I Definiranja Boja, Problematikom Fizikalnog Djelovanja Na Ljude Kao I Transformacijom Boja U Razli Ite Sustave Koji Ulaskom U Ljudsko Oko Razli Ito Djeluju Na Do Ivljaj Poglavlje Psiholo Ko Zna Enje Boja Bavi Se Utjecajem Boje Na Ljude, Osje Ajem Za Boju Kao I Vezom Ljudskog Pona Anja I Percepcijom I Do Ivljajem Odre Enih Definiranih Boja U Posljednjem Poglavlju Boje I Marketing Dane Su Osnovne Smjernice Kako Se S Bojom Mo E Djelovati Na Ljude, Kada Se Eli Posti I Odre Eni Marketin Ki Cilj U Reklamiranju, Proizvodnji Ambala E Te Ostalih Proizvoda Namijenjenih Iroj Ljudskoj Populaciji


10 thoughts on “Psihologija boja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *