[Reading] ➻ Noćne priče: Izabrane priče Gorana Tribusona ➱ Goran Tribuson – Higo2cam.info

Noćne priče: Izabrane priče Gorana Tribusona Ka U Da Se Prvom Knjigom Zakora Uje U Knji Evnost, Da Se Drugom Postaje Dio Njena Ivota, A Da Se Tek Tre Om Stje E Status Pravog Pisca Ako Je Tomu Tako, Onda Mo Emo Re I Da Je Goran Tribuson Sve Tri Stepenice Pro Ao Zahvaljuju I Knjigama Kratkih Proza Nakon Toga Kratkoj Se Formi Rje E Vra Ao, Ali Uvijek Na Svoj Prepoznatljiv Na In, Onaj Koji Kritika Po Tuje A Itatelji Vole Pregled Najboljih, Do Sada Objavljenih Kratkih Formi Oboga En Je Dvjema Novim Pri Ama Moj Brat Pu Ka I Ivot Je Ipak Lijep Uz Tribusonovo Pripovijedanje, Dodajmo, Neusporedivo Ljep I


About the Author: Goran Tribuson

Diplomirao je i magistrirao filmolgija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Kratke pri e po inje objavljivati po etkom 1970 ih godina 20 stolje a u prvom valu tzv fantasti ara Zavjera kartografa i Pra ka smrt , da bi se postupno opredijelio za anrovsku prozu Kritika je odmah uo ila Tribusona kao najtipi nijeg predstavnika hrvatskih borgesovaca koji prvi me u brojnima u toj struji posti e punu autorsku zrelost Postupno napu ta fantastiku, ali zadr ava interes za srednjoeuropsku ikonografiju i te nju prema okultnome, to se o ituje u njegovim romanima Snijeg u Heidelbergu, uje li nas, Frido tern u cjelokupnom autorovom opusu jednom od najboljih njegovih djela , te Ruskom ruletu Daljnji i brojni Tribusonovi romani dijele se na autobiografske i generacijski obilje ene, mahom s temom iz zavi ajnoga Bjelovara te analizom popkulturne mitologije svakida njice sedamdesetih godina Polagana predaja, Povijest pornografije U tu skupinu spadaju i dvije knjige autobiografskih eseja Rani dani 1977 i Trava i korov 1999 Drugi ciklus ine brojni Tribusonovi kriminalisti ki romani Zavirivanje , Siva zona, No na smjena i drugi, kojih je glavni junak biv i policajac Nikola Bani Tim je romanima, uz one Pavla Pavli i a, stvorio opus prihva en i od stru ne kritike i od naj ire itateljske publike.Dugogodi nji je urednik u kolskoj knjizi, redoviti je profesor filmskoga scenarija na Akademiji dramske umjetnosti Od 2000 godine suradnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Razreda za knji evnost, a u lipnju 2008 godine postaje redoviti lan Akademije.10 thoughts on “Noćne priče: Izabrane priče Gorana Tribusona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *